Hranice nás definují, stanovují meze naší odpovědnosti, meze naší svobody. Hranice ukazuje, kde končím já a kde začíná někdo jiný, což ve mně upevňuje pocit vlastnictví. Když vím, co mám vlastnit a za co mám nést zodpovědnost, dává mi to svobodu. Když vím, kde začíná a končí můj pozemek, mám svobodu dělat si s ním, co se mi zlíbí. Víš i ty kde je ta Tvoje hranice ? Pojďme je najít společně...

Geodetické práce


Nabízím geodetické práce.

Nevíte, kde jsou hranice Vašeho pozemku? Jak rozdělit pozemek? Kam umístit novostavbu? Jak postupovat u zaměření rozestavěné budovy? Potřebujete zřídit věcné břemeno? Stavíte a blíží se kolaudace, co všechno je k ní zapotřebí? Potřebujete vyhotovit znalecký posudek z oboru geodézie? Jak postupovat u legalizace nezkolaudované stavby? Dovolte abychom Vám nabídli všechny níže uvedené geodetické práce.

Katastr nemovitostí

 • geometrický plán (pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitosti):
 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • geometrický plán pro zaměření novostavby (přístavby)
 • geometrický plán pro věcné břemeno
 • vytyčení hranic pozemků
 • výpisy z KN a snímky map
 • kopie geometrického plánu
 • digitalizace grafických mapových podkladů


Mapování

 • účelové mapování ve 2D, 3D
 • polohopis a výškopis pro projekty staveb
 • vrstevnice
 • zákres aktuálního stavu vlastnických hranic do mapových podkladů
 • dokumentace skutečného provedení stavby (tzv. pasport stavby)


Inženýrská geodézie

 • zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)
 • prostorové osazení staveb do terénu
 • zaměření skutečného provedení železobetonových a ocelových konstrukcí
 • měření a výpočet kubatur
 • technická a přesná nivelace
 • zaměření jeřábových drah
 • vybudování vytyčovacích sítí pro výstavbu
 • zaměření vodovodních přípojek pro VAS a.s.
 • zaměření plynovodních potrubí a přípojek pro RWE


Ověřování výsledků zeměměřických činností v plném rozsahu podle § 13, odst.1, písm. a), b) a c) zákona č.200/1994 Sb.

 • Znalectví pro obor geodézie a kartografie
 • Geodetické práce pro komplexní pozemkové úpravy
 • Poradenství v oblasti Katastru nemovitostí
 • Další geodetické práce dle dohody


Nechte nám komentář

Prosím přihlašte se nebo registrujte pro psaní komentářů