Hranice nás definují, stanovují meze naší odpovědnosti, meze naší svobody. Hranice ukazuje, kde končím já a kde začíná někdo jiný, což ve mně upevňuje pocit vlastnictví. Když vím, co mám vlastnit a za co mám nést zodpovědnost, dává mi to svobodu. Když vím, kde začíná a končí můj pozemek, mám svobodu dělat si s ním, co se mi zlíbí. Víš i ty kde je ta Tvoje hranice ? Pojďme je najít společně...

Geometrický plán


Geometrický plán (dále GP) je technický podklad a neoddělitelná součást právních listin, podle kterých chcete provést zápis do katastru nemovitostí (dále KN), čímž se předmět zápisu nově zobrazí do katastrální mapy.

Geometrické plány dělíme dle vyhotovení na:

  • geometrický plán pro rozdělení pozemku,
  • geometrický plán pro zaměření novostavby /přístavby (pro zápis do KN)
  • geometrický plán pro zaměření rozestavěné stavby (pro hypoteční úvěr - se už neprovádí od r.2013 ! )
  • geometrický plán pro věcné břemeno (právo příjezdu, přístupu, chůze, inženýrské sítě...)
  • geometrický plán pro zpřesnění hranic pozemku, součástí  je - Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku
  • geometrický plán pro obnovu parcel dřívější evidence - zjednodušené evidence (Pozemkový katastr, Evidence nemovitostí)


Postup a formuláře pro zápis nalezete na stránkách příslušného Katastrálního úřadu www.cuzk.czNechte nám komentář

Prosím přihlašte se nebo registrujte pro psaní komentářů