Hranice nás definují, stanovují meze naší odpovědnosti, meze naší svobody. Hranice ukazuje, kde končím já a kde začíná někdo jiný, což ve mně upevňuje pocit vlastnictví. Když vím, co mám vlastnit a za co mám nést zodpovědnost, dává mi to svobodu. Když vím, kde začíná a končí můj pozemek, mám svobodu dělat si s ním, co se mi zlíbí. Víš i ty kde je ta Tvoje hranice ? Pojďme je najít společně...

Pasport stavby

Pasport stavby / Pasport budovy /

I  v tomto případě Vám mohu být nápomocen a pasport stavby pro Vás udělat.

Jak zapsat starou nezkolaudovanou budovu, ke které nemáte žádné dokumenty ani stavební plány?

Pasport stavby jsou vlastně zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.
Pasport stavby nahrazuje projektovou dokumentaci, na jehož základě je stavba spolu s příslušným geometrickým plánem a potvrzením stavebního úřadu zanesena do katastru nemovitostí.

Zanesení stavby do katastru nemovitostí je povinností jejího stavebníka, který tak může učinit na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o ověření pasportu stavby a předložení zpracovaného geometrického plánu.Nechte nám komentář

Prosím přihlašte se nebo registrujte pro psaní komentářů